Onze school

/Onze school
Onze school2020-06-29T09:51:02+00:00

IKC Sancta Maria:

“Een organisatie die werkt vanuit het HART van Bergen op Zoom.”

Ons schoolgebouw staat in het centrum van Bergen op Zoom. Sancta Maria, de naam van onze school, verraadt al veel van ons verleden. Net als de naam van de straat waarin het gebouw staat: de Kloosterstraat. Al sinds 1923 wordt op deze plek onderwijs gegeven. Dat is bijna 100 jaar! Voorheen verzorgden de zusters Franciscanessen het onderwijs op deze locatie. Zij leefden in het klooster dat hier stond. Die jaren liggen inmiddels ver achter ons: wij bieden modern onderwijs, gebaseerd op eigentijdse uitgangspunten en inzichten. Toch blijven de katholieke waarden verankerd in onze naam en in onze identiteit. We geven daar invulling aan door de manier waarop we met elkaar om gaan. Iedereen is van harte welkom bij ons op school, om vanuit de katholieke achtergrond, samen te leren, te leven en te vieren.

In onze MISSIE beschrijven we wat we met onze school willen bereiken:

Onze school wil alle kinderen een veilige, leerrijke omgeving bieden, waar de leerlingen zich thuis voelen en geprikkeld worden om zich zo goed mogelijk te (kunnen) ontwikkelen.

Onze VISIE geeft aan op welke manier we onze missie vormgeven:

Wij bieden eigentijds en doelgericht onderwijs in een flexibele leeromgeving. Hierbij maken leerkrachten en leerlingen bewuste keuzes afhankelijk van het doel en de behoeften van het kind, de groep en de school.

Onze KERNKWALITEITEN beschrijven waar we goed in zijn:

Oog voor het kind en de omgeving
Opbrengstgericht
Structuur
Sfeer