Onze school

/Onze school
Onze school2018-08-17T09:22:03+00:00

Onze school ligt in de Bergse binnenstad en heeft alle kenmerken van een centrumschool.

We leven mee met het leven in de stad. Het stadscarillon houdt ons bij de tijd en draaiorgelklanken dringen door tot in onze lessen.
De schoolbevolking is even gevarieerd als de bevolking van het stadscentrum zelf. De overgrote meerderheid van onze leerlingen woont in of rond het stadscentrum, maar ook van daarbuiten komen kinderen naar onze school.

Onze school wil alle kinderen een veilige, leerrijke omgeving bieden, waar de leerlingen zich thuis voelen en geprikkeld worden om zich zo goed mogelijk te (kunnen) ontwikkelen.
Dit is het best terug te vinden in onze kernwaarden: “open, verantwoordelijk, veilig , betrokken en ambitieus”.