Groep A

/Groep A
Groep A2020-09-01T17:42:54+00:00

Informatie kleuters basisschool Sancta Maria
schooljaar 2020-2021

Algemeen
• Absenties kunt u doorgeven vooraf bij de leerkracht of telefonisch via meneer Roy (voor 8.25 uur, voor 13.00 uur)
• Social schools : Alle informatie vanuit school of de groep (kalender, brieven, planning oudergesprekken adres en tel.nr. groepsgenootjes) wordt gecommuniceerd via Social schools.
• U kunt eventueel verschoning meegeven in de rugzak.
• Voor- en naschoolse opvang graag doorgeven aan de leerkracht.
• Wilt u zorgen voor gymschoenen op school , in een tas met de naam erop ? (geen veters )
• Wilt u voor de ochtendpauze meegeven: drinken (geen koolzuur) in beker (naam erop); eten graag 1 ding (fruit of koek) fruit geschild en gesneden.

’s Morgens en ’s middags hebben we een inloop. De kinderen kunnen dan rustig met een werkje aan de slag. ’s Middags is de inloop bij goed weer buiten en spelen de kinderen op het plein.
Na de inloop starten we het programma. Het programma wordt voor de kinderen zichtbaar gemaakt met dagritmekaarten.

Werkles
Tijdens de werktijd maken we gebruik van het planbord. Hierop geven de kinderen of de leerkracht door middel van een eigen plaatje aan wat ze tijdens de werkles gaan doen.
Ze mogen de ene keer vrij kiezen, maar krijgen daarnaast ook verplichte werkjes van de leerkracht.
Groep 2 krijgt per week vier verplichte werkjes (taalwerkje, rekenwerkje, motoriekwerkje, creatief werkje) en mogen een stip op het stippenbord hangen als het werkje klaar is.

Methodes:
• Peuterspeelzaal ´t Geitje en kinderopvang : Uk en Puk
• Kleuters gr 1-2 : Sil op school
Sil heeft verschillende thema’s, waar de leerkrachten van groep 1-2 mee
werken gedurende het schooljaar.

opbouw Sil op school:
Sil werkt met verschillende ontwikkeldomeinen :
Taal :
• woordenschat en woordgebruik
• vloeiend en verstaanbaar vertellen
• luisteren
• gesprekjes voeren
• mening uiten en vragen stellen

Onderdeel ontluikende en beginnende geletterdheid :
• oriëntatie op boek en verhaal
• oriëntatie op geschreven taal
• fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe

Rekenen
Onderdeel getallen :
• omgaan met de telrij
• omgaan met hoeveelheden
• omgaan met getallen

Onderdeel meten :
• lengte, omtrek en oppervlakte
• inhoud
• gewicht
• geld
• tijd

Onderdeel meetkunde :
• oriënteren en lokaliseren
• construeren
• opereren met vormen en figuren

Motoriek
Onderdeel grote motoriek :
• balanceren
• klimmen
• zwaaien
• over de kop gaan
• springen
• mikken en jongleren
• ren- en tikspelen
• stoeispelen
• bewegen op muziek

Onderdeel kleine motoriek

Sociaal en emotionele ontwikkeling
Onderdeel zelfbeeld/ontwikkeling identiteit

Onderdeel sociaal gedrag /ontwikkeling van sociale vaardigheid :
• jezelf presenteren
• een keuze maken
• opkomen voor jezelf
• ervaringen delen
• aardig doen

• omgaan met ruzie
• samen spelen en werken
• een taak uitvoeren

Doelenbord
Op school zijn we bezig met doelen stellen.
In iedere kleutergroep hangt een doelenbord waarop de doelen voor de kinderen zichtbaar zijn . Dit gebeurt met afbeeldingen.
Deze doelen staan voor ieder kind op een doelenkaart. Ieder kind mag een sticker plakken als een kind aan een doel gewerkt heeft.
Bij andere doelen mogen de kinderen een smiley kleuren. De leerkracht schrijft er soms een opmerking bij.

Overige vakken:
-Trefwoord (dagopening)
-Engels: Take it easy (digibord)
-Kleutergym: 2 keer in de week gym op dinsdag en donderdag
– Muziek
– Cultuureducatie : Een paar keer per jaar wordt er een activiteit gedaan door een extern iemand b.v. voorstelling, creatieve activiteit

Zien :
Dit is een lijst m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling die de leerkrachten twee keer per jaar invullen.

PRO-RATO:
Dit is een observatiesysteem/leerlingvolgsysteem waarin we de ontwikkeling volgen/bijhouden
van de kleuters. Deze wordt gedurende het hele schooljaar door de leerkrachten ingevuld.

Als het nodig is, is er uitdaging voor kinderen die al verder zijn in hun ontwikkeling . Dit kan door verdieping van ontwikkelingsmateriaal of voorbereidend groep 3 materiaal.

Voor oktober-november-december-kinderen is er een beleid met betrekking tot vervroegde doorstroming of verlenging kleutergroep. De leerkrachten vullen een lijst in over uw kind en zullen deze met u bespreken. Dit gebeurt meestal in februari/maart.

Letterkoffertje :
Bij de kleuters werken we met een letterkoffertje.
Er worden steeds 2 letters per thema aangeboden.
De letter zit in het koffertje en uw kind mag van thuis iets meenemen waarin die letter zit.
b.v de letter s : uw kind neemt een slang mee.