Groep B

/Groep B
Groep B2021-09-10T17:48:00+00:00

algemene informatie groep 1-2

Algemeen

 • Absenties kunt u doorgeven vooraf bij de leerkracht of telefonisch via meneer Mark (voor 8.25 uur, voor 13.00 uur)
 • Social schools : Alle informatie vanuit school of de groep (kalender, brieven, planning oudergesprekken )wordt gecommuniceerd via Social schools.
 • Graag een verschoningssetje meegeven in de rugzak.
 • Voor- en naschoolse opvang graag doorgeven aan de leerkracht.
 • Wilt u zorgen voor gymschoenen op school , in een tas met de naam erop ? (lgeen veters )
 • Wilt u voor de ochtendpauze meegeven: drinken (geen koolzuur) in beker (naam erop); eten graag 1 ding (fruit of koek).

’s Morgens en ’s middags hebben we een inloop. De kinderen kunnen dan rustig met een werkje aan de slag. ’s Middags is de inloop bij goed weer buiten en spelen de kinderen op het plein.

Na de inloop starten we het programma. Het programma wordt voor de kinderen zichtbaar gemaakt met dagritmekaarten.

Werkles

Tijdens de werktijd maken we gebruik van het planbord. Hierop geven de kinderen of de leerkracht door middel van een eigen plaatje aan wat ze tijdens de werkles gaan doen.

Ze mogen soms vrij kiezen, maar krijgen daarnaast ook verplichte werkjes van de leerkracht.

Groep 2 krijgt per week vier verplichte werkjes (taal-, reken-, motoriek- of een creatief werkje) en mogen een stip op het stippenbord hangen als het werkje klaar is.

Methodes:

 • Peuterspeelzaal ´t Geitje en kinderopvang   : Uk en Puk
 • Kleuters gr 1-2 : Sil op school

Sil heeft verschillende thema’s, waar de leerkrachten van groep 1-2 mee      werken gedurende het schooljaar.
Soms werken wij aan een project van de kleuteruniversiteit

 • Kanjer

opbouw Sil op school: 

Sil werkt met verschillende ontwikkeldomeinen :

Taal :

 • woordenschat en woordgebruik
 • vloeiend en verstaanbaar vertellen
 • luisteren
 • gesprekjes voeren
 • mening uiten en vragen stellen

Onderdeel ontluikende en beginnende geletterdheid :

 • oriëntatie op boek en verhaal
 • oriëntatie op geschreven taal
 • fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe

Rekenen

Onderdeel getallen :

 • omgaan met de telrij
 • omgaan met hoeveelheden
 • omgaan met getallen

Onderdeel meten :

 • lengte, omtrek en oppervlakte
 • inhoud
 • gewicht
 • geld
 • tijd

Onderdeel meetkunde :

 • oriënteren en lokaliseren
 • construeren
 • opereren met vormen en figuren

Motoriek

Grote motoriek

Kleine motoriek

Sociaal en emotionele ontwikkeling

Onderdeel zelfbeeld/ontwikkeling identiteit

Onderdeel sociaal gedrag /ontwikkeling van sociale vaardigheid :

 • jezelf presenteren
 • een keuze maken
 • opkomen voor jezelf
 • ervaringen delen
 • aardig doen
 • omgaan met ruzie
 • samen spelen en werken
 • een taak uitvoeren

Overige vakken:

-Trefwoord (dagopening)

-Engels: Take it easy

-Kleutergym:  2 keer in de week gym op dinsdag en donderdag

– Muziek

– Cultuureducatie : Een paar keer per jaar wordt er een activiteit gedaan door een extern iemand b.v. voorstelling, creatieve activiteit

Zien :

Dit is een lijst  m.b.t. sociaal-emotionele ontwikkeling die de leerkrachten twee keer per jaar invullen.

Parnasyss

Dit  is een observatiesysteem/leerlingvolgsysteem  waarin we de ontwikkeling volgen/bijhouden

van  de kleuters. Deze wordt gedurende het hele schooljaar door de leerkrachten ingevuld.

Als het nodig is, is er uitdaging voor kinderen die al verder zijn in hun ontwikkeling . Dit kan door verdieping van ontwikkelingsmateriaal of voorbereidend groep 3 materiaal.

Voor oktober-november-december-kinderen is er een beleid met betrekking tot  vervroegde doorstroming of verlenging kleutergroep. De leerkrachten vullen een lijst in over uw kind en zullen deze met u bespreken. Dit gebeurt meestal in februari/maart.

Letterkoffertje :

Bij de kleuters werken we met een letterkoffertje.

Er worden steeds 2 letters per thema aangeboden.

Als uw kind het letterkoffertje mee naar huis krijgt, mag hij/zij er iets instoppen wat met de betreffende letter begint (of waar de letter in zit). ( 1 ding per letter)

b.v de letter s : uw kind neemt een slang mee. De voorwerpen komen na het thema weer terug naar huis.