Groep 3B

/Groep 3B
Groep 3B2021-09-11T10:04:53+00:00

algemene informatie groep 3

-de stap van groep 2 naar groep 3

In het begin van groep 3 komt er veel op de kinderen af, veel kinderen zullen in deze fase erg moe zijn.

-groep 3A (juf Jolanda) maakt gebruik van de voordeur voor het halen en brengen van uw kind, groep 3B (juf Claudia en juf Conny) maakt gebruik van de achterdeur en deze kinderen lopen samen met de juf tot aan de poort waar u ze op kunt halen.

-de kleine pauze 10.00-10.15

Graag zien wij 1 stuk fruit of koek. Het drinken in een eigen beker voorzien van naam.

-vrijdagmiddag is groep 3 om de week ’s middags vrij (zie schoolgids)

Let op: 10 en 17 september een hele dag school!

-gymtijden

Groep 3 gymt op dinsdag- en donderdagochtend. Graag makkelijke kleding en schoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen trekken (klittenband).

-vakken:

Hoofdvakken zijn: taal-lezen, rekenen en schrijven.

In de bijlagen vindt u informatie mbt de Reken– een Taalmethode.

-doelen stellen:

In groep 3 werken we met lees- en rekendoelen. Deze doelen halen we uit de nieuwe leesmethode (veilig leren lezen, kim versie) en uit de rekenmethode(Getal & Ruimte).

Voor taal en lezen gebruiken we de toetsen uit de methode.