Groep 3B

/Groep 3B
Groep 3B2019-08-30T11:59:39+00:00

In dit document vindt U de belangrijkste informatie van groep 3.

HIGHLIGHTS groep 3:

-de stap van groep 2 naar groep 3
In het begin van groep 3 komt er veel op de kinderen af, veel kinderen zullen in deze fase erg moe zijn.

-groep 3 maakt gebruik van de voordeur voor het halen en brengen van uw kind
De eerste week bent U van harte welkom om uw kind bij de klas af te geven. Na de eerste week kunnen de kinderen zelfstandig naar binnen.

-de kleine pauze 10.30-10.45
Graag zien wij 1 stuk fruit of koek. Het drinken in een eigen beker voorzien van naam.

-vrijdagmiddag is groep 3 vrij.

-gymtijden
Groep 3 gymt op dinsdag- en donderdagochtend. Graag makkelijke kleding en schoenen die de kinderen zelf aan en uit kunnen trekken (klittenband).

-vakken:
Hoofdvakken zijn: taal-lezen, rekenen en schrijven.

-doelen stellen:
In groep 3 werken we met lees- en rekendoelen. Deze doelen halen we uit de nieuwe leesmethode (veilig leren lezen, kim versie) en uit de rekenmethode.
Voor taal en lezen gebruiken we de toetsen uit de methode.
Voor rekenen gebruiken we een rekendoelenkaart die inzichtelijk maakt welke rekenonderdelen aan bod komen in groep 3.

Dit schooljaar wordt U een aantal keren uitgenodigd om met uw kind de doelen te komen bekijken. De leerkrachten van groep 3 zullen U dan verdere toelichting geven.