Groep 4A

/Groep 4A
Groep 4A2020-09-12T11:18:48+00:00

In dit document vindt U de belangrijkste informatie van groep 4A

Tot de herfstvakantie spelen we elke middag nog een kwartiertje buiten.

Rekenen

Dit jaar is het leren van de tafels (keersommen) erg van belang. In de lessen zullen de tafels van 2 t/m 10 aan bod komen. Daarnaast hang er in de klas een tafelkaart. Als ze een tafel uit het hoofd hebben geleerd komen ze bij ons en moeten ze de tafel opzeggen van voor naar achter en vragen wij de tafelsommen door elkaar. Kunnen ze dit goed en vlot dan verdienen ze een sticker. Aan het einde van het jaar moet de kaart vol zijn.

wij willen u het advies geven om ook thuis elke dag de tafels te oefenen. Vorig schooljaar, op de laatste donderdag, hebben ze van ons een poster gekregen met alle tafels erop, deze moeten goed gememoriseerd zijn om GOED te kunnen rekenen (ook in de volgende jaren).

Estafette

Vanaf groep 4 wordt er voor lezen gebruik gemaakt van de methode “Estafette”. Deze sluit aan op de methode “Veilig leren lezen” uit groep 3. Hierbij worden de leerlingen verdeeld in drie niveaugroepen:

Aanpak 1: de zwakke lezers. Er wordt veel samen met de leerkracht gewerkt.

Aanpak 2: de gemiddelde lezers. Er wordt zowel met de leerkracht gewerkt als zelfstandig.

Aanpak 3: de goede lezers. Er wordt meestal zelfstandig gewerkt.

Met de groepen 4 zal hier klas-overstijgend gewerkt worden, we koppelen de leerlingen zoveel mogelijk aan elkaar in de niveaugroepen zodat we zo effectief mogelijk instructie kunnen geven.

Taal/spelling

Bij deze vakken werken we 4 weken per thema.

Bij spelling is dat als volgt ingedeeld:

Week 1, 2 en 3; aanbieden van de basisstof. Dit gebeurt met een vast ritme van een “even proberen dictee” met daarna een les op maat. Dit zijn 4 lessen per week. In week 4 wordt het dictee afgenomen.

Bij taal is dat als volgt ingedeeld:

Week 1, 2 en 3: aanbieden van de stof. Ook deze lessen gaan uit van “even proberen” bij de instap van de les, zodat de verwerking op maat is voor de leerlingen. Iedere dag wordt er een taalles gegeven. In week 4 wordt de toets afgenomen en is er herhalings –of verrijkingsstof.

Begrijpend lezen.

Dit vak wordt door middel van de methode Tekstverwerken aangeboden en ook geïntegreerd in het dagelijks (lees-)onderwijs. Hierbij richten we ons op diverse vaardigheden die kinderen moeten beheersen om een tekst goed te begrijpen. Het is erg belangrijk om met uw kind regelmatig thuis te lezen. U kunt tijdens het lezen gerichte vragen stellen aan uw kind over de tekst, hen de tekst in eigen woorden na laten vertellen of een tekening laten maken over de inhoud.

De kinderen krijgen in principe geen huiswerk. Mocht uw kind uitvallen op bepaalde punten dan kan het voorkomen dat uw kind, in overleg met u, wat werk meekrijgt om thuis te maken/oefenen.

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Op maandag en dinsdag zal in de week van 31 augustus en 7 september Saskia Spaans werken.

Mocht u op maandag of dinsdag iets belangrijks door willen geven dan kunt u dat telefonisch doen of door een briefje mee te geven aan uw kind.

Zodra we weten wie de periode daarna de klas zal draaien zullen wij u op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

Larissa van Veldhoven ( woensdag, donderdag, vrijdag)                Saskia Spaans (maandag, dinsdag)

Larissa.van.veldhoven@lpsnet.nl