Groep 4B

/Groep 4B
Groep 4B2020-09-01T17:45:03+00:00

Algemene informatie over groep 4B

Tot de herfstvakantie spelen we elke middag nog een kwartiertje buiten.

Rekenen
Dit jaar is het leren van de tafels (keersommen) erg van belang. In de lessen zullen de tafels van 2 t/m 10 aan bod komen. Daarnaast hang er in de klas een tafelkaart. Als de kinderen een tafel uit het hoofd hebben geleerd komen ze bij de juffen en moeten ze de tafel opzeggen van voor naar achter en vraag ik de tafelsommen door elkaar. Kunnen ze dit goed en vlot dan verdienen ze een sticker. Aan het einde van het jaar moet de kaart vol zijn.
Wij willen u het advies geven om ook thuis elke dag de tafels te oefenen. Vorig schooljaar, op de laatste donderdag, hebben ze van ons een poster gekregen met alle tafels erop, deze moeten goed gememoriseerd zijn om GOED te kunnen rekenen (ook in de volgende jaren).

Estafette
Vanaf groep 4 wordt er voor lezen gebruik gemaakt van de methode “Estafette”. Deze sluit aan op de methode “Veilig leren lezen” uit groep 3. Hierbij worden de leerlingen verdeeld in drie niveaugroepen:
Aanpak 1: de zwakke lezers. Er wordt veel samen met de leerkracht gewerkt.
Aanpak 2: de gemiddelde lezers. Er wordt zowel met de leerkracht gewerkt als zelfstandig.
Aanpak 3: de goede lezers. Er wordt meestal zelfstandig gewerkt.

Met de groepen 4 zal hier klas-overstijgend gewerkt worden, we koppelen de leerlingen zoveel mogelijk aan elkaar in de niveaugroepen zodat we zo effectief mogelijk instructie kunnen geven.

Taal/spelling
Bij deze vakken werken we 4 weken per thema.
Bij spelling is dat als volgt ingedeeld:
Week 1, 2 en 3; aanbieden van de basisstof. Dit gebeurt met een vast ritme van een “even proberen dictee” met daarna een les op maat. Dit zijn 4 lessen per week. In week 4 wordt het dictee afgenomen.
Bij taal is dat als volgt ingedeeld:
Week 1, 2 en 3: aanbieden van de stof. Ook deze lessen gaan uit van “even proberen” bij de instap van de les, zodat de verwerking op maat is voor de leerlingen. Iedere dag wordt er een taalles gegeven. In week 4 wordt de toets afgenomen en is er herhalings –of verrijkingsstof.

Begrijpend lezen.
Dit vak wordt door middel van de methode Tekstverwerken aangeboden en ook geïntegreerd in het dagelijks (lees-)onderwijs. Hierbij richten we ons op diverse vaardigheden die kinderen moeten beheersen om een tekst goed te begrijpen. Het is erg belangrijk om met uw kind regelmatig thuis te lezen. U kunt tijdens het lezen gerichte vragen stellen aan uw kind over de tekst, hen de tekst in eigen woorden na laten vertellen of een tekening laten maken over de inhoud.

De kinderen krijgen in principe geen huiswerk. Mocht uw kind uitvallen op bepaalde punten dan kan het voorkomen dat uw kind, in overleg met u, wat werk meekrijgt om thuis te maken/oefenen.

Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,
Conny Spitters ma en di
Claudia Dingemans woe, do en vrij
conny.spitters@lpsnet.nl
claudia.dingemans@lpsnet.nl