Groep 4

/Groep 4
Groep 42021-09-10T17:45:41+00:00

algemene informatie  groep 4


In groep 4 werken we volgens een vast lesrooster.

Een dagindeling wordt aan de kinderen bekend gemaakt m.b.v. een dagritme-pakket, zodat elke dag voor de kinderen duidelijk en zichtbaar is welke vakken die dag aan bod komen.

Tijdens alle lessen gaan we uit van de principes van adaptief en coöperatief leren.

Rekenen, taal, spelling en lezen zijn dagelijks terugkomende lessen.

Creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, muziek en gym worden verspreid over de week. Op dinsdag- en donderdagochtend staat gym gepland.

1x per week krijgen de kinderen van groep 4 een les in o.a. begrijpend lezen, verkeer en Engels.

M.b.v. de methode “Kanjer” besteden we aandacht aan de omgang met elkaar in een groep en het sociale en emotionele functioneren van elk individu afzonderlijk.

Tot de herfstvakantie spelen we elke middag nog een kwartiertje buiten.

Rekenen 

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor rekenen: Getal en ruimte junior. Voor verdere informatie over deze methode kunt u kijken in de bijlage.

Dit jaar is het leren van de tafels (keersommen) erg van belang. In de lessen zullen de tafels van 2 t/m 10 aan bod komen.  Ik wil u het advies geven om ook thuis elke dag de tafels te oefenen.

Estafette 

Vanaf groep 4 wordt er voor lezen gebruik gemaakt van de methode “Estafette”. Deze sluit aan op de methode “Veilig leren lezen” uit groep 3. Hierbij worden de leerlingen verdeeld in drie niveaugroepen:

Aanpak 1: de zwakke lezers. Er wordt veel samen met de leerkracht gewerkt.

Aanpak 2: de gemiddelde lezers. Er wordt zowel met de leerkracht gewerkt als zelfstandig.

Aanpak 3: de goede lezers. Er wordt meestal zelfstandig gewerkt.

Taal/spelling 

Bij deze vakken werken we 4 weken per thema.

Bij spelling is dat als volgt ingedeeld:

Week 1, 2 en 3; aanbieden van de basisstof. Dit gebeurt met een vast ritme van een “even proberen dictee” met daarna een les op maat. Dit zijn 4 lessen per week. In week 4 wordt het dictee afgenomen.

Bij taal is dat als volgt ingedeeld:

Week 1, 2 en 3: aanbieden van de stof. Ook deze lessen gaan uit van “even proberen” bij de instap van de les, zodat de verwerking op maat is voor de leerlingen. Iedere dag wordt er een taalles gegeven. In week 4 wordt de toets afgenomen en is er herhalings –of verrijkingsstof.

Begrijpend lezen.

Dit vak wordt door middel van de methode Tekstverwerken aangeboden en ook geïntegreerd in het dagelijks (lees-)onderwijs. Hierbij richten we ons op diverse vaardigheden die kinderen moeten beheersen om een tekst goed te begrijpen. Het is erg belangrijk om met uw kind regelmatig thuis te lezen. U kunt tijdens het lezen gerichte vragen stellen aan uw kind over de tekst, hen de tekst in eigen woorden na laten vertellen of een tekening laten maken over de inhoud.

Huiswerk

De kinderen krijgen in principe geen huiswerk. Mocht uw kind uitvallen op bepaalde punten dan kan het voorkomen dat uw kind, in overleg met u, wat werk meekrijgt om thuis te maken/oefenen.