Groep 5

/Groep 5
Groep 52020-09-26T14:30:45+00:00

Informatie voor ouders van alle leerlingen in groep 5

Dagindeling

De dagindeling van groep 5 is niet anders dan de voorgaande jaren. De lessen die op de desbetreffende dag aan bod komen staan uitgeschreven op het dag planningbord. Voor de kinderen is het dan overzichtelijk en duidelijk wat ze gaan doen.

De gymtijden zijn op dinsdag en donderdag, waarbij we om 9:15 vertrekken naar de gymzaal. Om 10:30 zijn we weer terug op school.

Huiswerk

Zoals misschien in de voorgaande groepen ook het geval was, krijgen de kinderen huiswerk mee. Dit huiswerk betreft voornamelijk leerwerk voor de toetsen. Wanneer de kinderen huiswerk meekrijgen, zal u tevens een mail via Social schools ontvangen waarin de datum van de toets staat vermeld. Soms kan het zo zijn dat er eens een enkele keer wat werk mee naar huis gaat dat afgemaakt moet worden.

Zaakvakken

Nieuw in groep 5 zijn de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek). Deze vakken worden thematisch aangeboden. D.w.z. we werken een aantal weken aan een onderwerp m.b.t. geschiedenis, daarna een aantal weken rondom een aardrijkskunde-onderwerp en dan volgen een aantal weken lessen m.b.t. natuur en techniek. Elk onderwerp wordt afgesloten met een toets. In deze toets worden zowel kennis als vaardigheden getest. Kinderen krijgen een leerstencil (samenvatting) mee naar huis om zich ook thuis te kunnen voorbereiden op een toets, maar ook besproken onderwerpen in de klas worden meegenomen in een toets. De datum waarop de kinderen een toets maken, wordt minstens een week van tevoren aan u als ouders via Social Schools gecommuniceerd, zodat u erop toe kunt zien dat uw kind zijn leerstencils mee naar huis brengt en u uw kind eventueel kunt helpen bij de voorbereiding op de toets.

Het is gebruikelijk dat alle leerstencils in groep 5 worden verzameld in een grote multomap. Wilt u daarom voor uw kind een grote multomap aanschaffen met 23 ringen, 5 tabbladen en een aantal insteekhoesjes, zodat we erop toe kunnen zien dat de goede leerstencils op het goede moment mee naar huis gaan?

In de groep is een aantal devices aanwezig. Met toestemming van ouders mogen kinderen ook regelmatig gebruik maken van eigen tablets of smartphones. Kinderen kunnen gratis gebruik maken van een WIFI-verbinding binnen de school om bijv. informatie te zoeken op het internet. Op de schoolcomputers en tablets zijn voor veel vakgebieden ook educatieve programma’s beschikbaar. Deze zijn alleen tijdens de lestijden en op school te gebruiken door de kinderen. Het gebruik van internet op school mag alleen met toestemming en in aanwezigheid van een leerkracht.

Presentaties

Nieuw in groep 5 is het houden van een presentatie. Dit kan zijn een spreekbeurt over een boek, een hobby, de actualiteit of iets anders wat de leerlingen zelf mogen kiezen. Binnenkort krijgen de kinderen hierover in de klas uitleg. Deze uitleg komt dan in de multomap van uw kind.

Doelen stellen
In groep 5 zijn we bezig met het stellen van doelen samen met de kinderen. U kunt denken aan het stellen van doelen met betrekking tot de sfeer in de klas of het verbeteren van de individuele leerprestaties. Het gericht werken aan deze doelen noemen we in de klas doelentijd. Er wordt gewerkt met een zgn. doelenbord waarop zichtbaar wordt gemaakt aan welke doelen we werken. Dit zijn doelen die gelden voor de gezamenlijke groep. Wordt het doel bereikt, dan zit daar vaak een beloning aan verbonden.

Behalve groepsdoelen, stellen we ook individuele doelen met kinderen. Door het vooraf stellen van doelen proberen we de betrokkenheid en motivatie van de kinderen te vergroten. Ook leren de kinderen zo om eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun taken/ gedrag.