Groep 5B

/Groep 5B
Groep 5B2021-09-10T17:44:23+00:00

algemene informatie groep 5


In groep 5 werken we volgens een vast lesrooster.
Een dagindeling wordt aan de kinderen bekend gemaakt m.b.v. een dagritme-pakket, zodat elke dag voor de kinderen duidelijk en zichtbaar is welke vakken die dag aan bod komen.
Tijdens alle lessen gaan we uit van de principes van adaptief en coöperatief leren.

Rekenen, taal, spelling en lezen zijn dagelijks terugkomende lessen.
Creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en gym) worden verspreid over de week. (Op dinsdag- en donderdagochtend staat gym gepland.)

1x per week krijgen de kinderen van groep 5 een les in o.a. nieuwsbegrip, tekstverwerken, verkeer en Engels.

M.b.v. de methode “Kanjer” besteden we aandacht aan de omgang met elkaar in een groep en het sociale en emotionele functioneren van elk individu afzonderlijk.

In de groep is een aantal devices aanwezig. Met toestemming van ouders mogen kinderen ook regelmatig gebruik maken van eigen tablets of smartphones. Kinderen kunnen gratis gebruik maken van een WIFI-verbinding binnen de school om bijv. informatie te zoeken op het internet.
Op de schoolcomputers en tablets zijn voor veel vakgebieden ook educatieve programma’s beschikbaar. Deze zijn alleen tijdens de lestijden en op school te gebruiken door de kinderen.
Het gebruik van internet op school mag alleen met toestemming en in aanwezigheid van een leerkracht.

– zaakvakken

In groep 5 krijgen kinderen ook les in de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek).

Deze vakken worden thematisch aangeboden. D.w.z. we werken een aantal weken aan een onderwerp m.b.t. geschiedenis, daarna een aantal weken rondom een aardrijkskunde-onderwerp en dan volgen een aantal weken lessen m.b.t. natuur en techniek.

Elk onderwerp wordt afgesloten met een toets.

In deze toets worden zowel kennis als vaardigheden getest. Kinderen krijgen een leerstencil (samenvatting) mee naar huis om zich ook thuis te kunnen voorbereiden op een toets, maar ook besproken onderwerpen in de klas worden meegenomen in een toets.

De datum waarop de kinderen een toets maken, wordt minstens een week van tevoren aan u als ouders via Social Schools gecommuniceerd, zodat u erop toe kunt zien dat uw kind zijn leerstencils mee naar huis brengt en u uw kind eventueel kunt helpen bij de voorbereiding op de toets.

– grote multomap

Het is gebruikelijk dat alle leerstencils in groep 5 worden verzameld in een grote multomap.

Wilt u daarom voor uw kind een grote multomap aanschaffen met 23 ringen en 4 tabbladen zodat we erop toe kunnen zien dat de goede leerstencils op het goede moment mee naar huis gaan? Wilt u deze map, voorzien van naam, vóór 24 september mee naar school geven?   

– spreekbeurt

Nieuw in groep 5 is het houden van een presentatie. Dit kan zijn een spreekbeurt over een boek, een hobby, de actualiteit of iets anders wat de leerlingen zelf mogen kiezen.

Binnenkort krijgen de kinderen hierover in de klas uitleg. Deze uitleg komt dan in de multomap van uw kind. We beginnen met de spreekbeurten na de herfstvakantie, binnenkort krijgen de kinderen de planning ook mee naar huis. U krijgt diezelfde dag via social schools deze planning toegestuurd.

– huiswerk

Het huiswerk voor groep 5 bestaat uit leren voor de bovengenoemde zaakvakken, het voorbereiden van de spreekbeurt en incidenteel een oefenblad voor rekenen, taal en/of spelling. Het oefenen van de tafels is ook iets waar kinderen thuis mee aan de slag kunnen. Het is voor kinderen ook mogelijk om digitaal te oefenen voor Blink, rekenen en spelling.