Groep 6

/Groep 6
Groep 62021-09-11T12:14:04+00:00

Algemene informatie groep 6

Dagindeling

De dagindeling van groep 6 is niet anders dan de voorgaande jaren. De gymtijden zijn op dinsdag en donderdag, waarbij we om 9:15 vertrekken naar de gymzaal. Om 10:35 zijn we weer terug op school.

Huiswerk

Zoals in groep 5 ook het geval was, krijgen de kinderen huiswerk mee. Dit huiswerk betreft voornamelijk leerwerk voor de toetsen. Wanneer de kinderen huiswerk meekrijgen, zal u tevens een mail via Social schools ontvangen waarin de datum van de toets staat vermeld. Hoewel het leren een eigen verantwoording is van de kinderen zelf, willen we u toch vragen om uw zoon of dochter hierin te stimuleren/begeleiden. Zaakvakken
Bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur werken we rondom thema’s. Een aantal weken wordt er door de leerlingen gewerkt aan één zaakvak. Aan het einde van deze periode wordt het thema afgesloten met een toets. U wordt een week van tevoren via de mail op de hoogte gesteld over de datum van de toets. De leerlingen krijgen dan ook hun leerstencils (in hun multomap) mee naar huis.

Gedurende het schooljaar wordt er soms van de kinderen gevraagd een device van thuis mee te nemen om aanvullende informatie op te zoeken voor de zaakvakken. U zult dan via de mail op de hoogte worden gesteld. Het gebruik van de devices gebeurt in de klas en altijd onder toezicht van de leerkracht. Mocht een kind niet in de gelegenheid zijn om een device mee te nemen, dan is dat natuurlijk geen enkel probleem en wordt dit in de klas opgelost.

Presentaties

Ook dit schooljaar houden de kinderen weer meerdere presentaties. De uitleg over de presentaties zal in een van de eerste weken met de kinderen worden besproken in de klas. Deze uitleg komt dan in de multomap van uw kind, zodat u ze thuis ook kunt bekijken.

Doelen stellen
In groep 6 zijn we bezig met het stellen van doelen samen met de kinderen. U kunt denken aan het stellen van doelen met betrekking tot de sfeer in de klas of het verbeteren van de individuele leerprestaties. Het gericht werken aan deze doelen noemen we in de klas doelentijd.