Groep 6/7

/Groep 6/7
Groep 6/72021-09-10T17:42:16+00:00

algemene informatie groep 6/7

Gym

De gymdagen zijn dinsdag en donderdag. Op deze dagen vertrekken wij om 10.45u met de bus en zijn we om 12.00u weer terug op school. Indien uw zoon of dochter niet aan de gymlessen kan deelnemen, willen we u vragen om een briefje mee te geven voor de leerkrachten. Op die manier is het voor ons duidelijk dat de gymkleding niet is vergeten en uw zoon of dochter daadwerkelijk niet mag mee gymmen.

Methode rekenen

Dit jaar werken we met een nieuwe methode: Getal & Ruimte Junior.

Wat is Getal & Ruimte Junior?

Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. De methode sluit aan op Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De kans is groot dat uw zoon of dochter bij de overstap naar het voortgezet onderwijs ook hiermee gaat werken. Ze hebben daarmee een voorsprong, omdat ze al gewend zijn aan de manier van rekenen zoals deze in de junior editie wordt aangeboden.

Kenmerken

Of kinderen nu met de boeken of digitaal werken: aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis, omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs. Zowel op papier als digitaal werken de kinderen aan één onderwerp per week met vaste  rekenstrategieën (manieren om dingen uit te rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’).

  • Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie.
  • Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën.
  • Eigenaarschap: uitleg (animaties), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder wilt oefenen voor de toets) en feedback op maat.

Meer weten?
Op de website getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode. U kunt natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkracht.

Spelling
Uw kind is gewend om te werken aan spelling. Dit jaar komt hier werkwoordspelling bij. Voor groep 7 wordt dit ook apart getoetst bij de CITO.

Huiswerk

Ook dit jaar krijgt uw kind huiswerk mee. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Verder gaat er regelmatig leerwerk mee naar huis. Wanneer er een toets is, wordt u hierover geïnformeerd via de mail.

Het kan zijn dat uw kind werk wat niet af is mee naar huis krijgt om af te maken. Dit gebeurt alleen wanneer de leerling op school al extra tijd heeft gekregen om het werk te maken.

Ook dit jaar heeft uw kind een aantal presentaties. Het schema hiervoor volgt, evenals de uitleg wat het precies inhoudt. Hoewel het leren en maken van huiswerk een eigen verantwoording is van de kinderen zelf, willen we u toch vragen om uw zoon of dochter hierin te begeleiden. Vooral het plannen is alvast handig om te leren voor de toekomst! Daar besteden we in de klas ook aandacht aan.

Wereldoriëntatie
Ook dit jaar werken we met de methode Blink voor wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek. De kinderen krijgen hier regelmatig bladen van mee naar huis om te leren voor een toets. Hiervoor hebben de kinderen een multomap nodig. Wilt u deze meegeven aan uw kind? Ook digitaal kunnen de kinderen de bronnenbladen, werkbladen en digibordles inzien via www.blinkstart.nl. Bij groep 6 staat er op het rapport één punt voor wereldoriëntatie, bij groep 7 worden de drie vakken uitgesplitst, dus staan er drie punten op het rapport.

Verkeer

In groep 7 vindt het theoretisch en praktisch verkeersexamen plaats. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Engels

De leerlingen krijgen dit jaar voor het eerst toetsen voor Engels. Bij groep 7 zal het resultaat ervan ook meetellen voor op het rapport. Bij groep 6 zijn de toetsen ter oefening voor het volgende jaar.

Doelen

Bij ons op school werken kinderen met doelen. U kunt denken aan het stellen van doelen met betrekking tot de sfeer in de klas of het verbeteren van de individuele leerprestaties. Het gericht werken aan deze doelen noemen we in de klas doelentijd.

Stagiaire

Dit jaar hebben wij een derdejaars onderwijsassistent-stagiaire in de klas. Juf Sofie zal elke maandag en dinsdag aanwezig zijn vanaf 13 september. We hopen veel plezier van haar te beleven en een fijne leerwerkplek aan te kunnen bieden.

Handige oefensites: