Groep 7

/Groep 7
Groep 72021-09-10T17:39:51+00:00

algemene informatie groep 7

Gym

De gymtijden zijn op dinsdag en donderdag. Op deze dagen vertrekt de bus om half 9 vanaf school. Indien uw zoon of dochter niet aan de gymlessen kan deelnemen, willen we u vragen om een briefje mee te geven voor de leerkrachten. Op die manier is het voor ons duidelijk dat de gymkleding niet is vergeten en uw zoon of dochter daadwerkelijk niet mag mee gymmen.

Methode Estafette

Ook in groep 7 werken de kinderen weer met de methode Estafette. De leerlingen zijn, op basis van eerdere toets gegevens, ingedeeld in niveaugroepen. Deze niveaugroepen worden aanpak genoemd en zijn verdeeld in:

  • Aanpak 1; Deze kinderen krijgen gedurende de gehele les begeleiding van de leerkracht, waarbij er extra aandacht is voor zowel het lezen als het woordbegrip.
  • Aanpak 2; deze kinderen starten aanvankelijk in een klassikale les, maar mogen vervolgens zelfstandig verder werken.
  • Aanpak 3; deze kinderen werken zelfstandig aan de opdrachten. Uiteraard worden ook deze kinderen begeleid, maar doordat zij op niveau lezen zal deze begeleiding minimaal zijn.

Gedurende het jaar worden de kinderen tussentijds getoetst en kan het voorkomen dat er geschoven wordt in aanpak. Hoewel er veel wordt gelezen in de klas willen we u nogmaals van de noodzaak van thuislezen op de hoogte stellen. Wanneer kinderen regelmatig thuis lezen zien wij dit terug in de resultaten bij deze methode en tijdens het lezen in het algemeen.

Spelling
Uw kind is gewend om te werken aan spelling. Dit jaar komt hier werkwoordspelling bij. Dit wordt ook apart getoetst bij de CITO.


Huiswerk

Elke maandag krijgt uw kind huiswerk mee. Elke vrijdag moet het huiswerk ingeleverd zijn. Ook gaat er regelmatig leerwerk mee naar huis. Wanneer er een toets is wordt u hierover geïnformeerd via de mail.

Het kan zijn dat uw kind werk wat niet af is mee naar huis krijgt om af te maken. Dit gebeurt alleen wanneer de leerling op school al extra tijd heeft gekregen om het werk te maken.

Ook dit jaar heeft uw kind  een aantal presentaties. Het schema hiervoor volgt, evenals de uitleg wat het precies inhoudt.
Hoewel het leren en maken van huiswerk een eigen verantwoording is van de kinderen zelf, willen we u toch vragen om uw zoon of dochter hierin te begeleiden. Vooral het plannen is alvast handig om te leren voor de toekomst! Daar besteden we in de klas ook aandacht aan, het zou fijn zijn als uw kind daarvoor een agenda mee naar school kan nemen.

Wereldoriëntatie
Ook dit jaar werken we met de methode Blink voor wereldoriëntatie: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek. De kinderen krijgen hier regelmatig bladen van mee naar huis om te leren voor een toets. Ook digitaal kunnen de kinderen de bronnenbladen, werkbladen en digibordles inzien via www.blinkstart.nl.

Verkeer

In groep 7 vindt het theoretisch en praktisch verkeersexamen plaats. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

Doelen

Bij ons op school werken kinderen met persoonlijke doelen. In groep 7 hebben we, buiten allerlei andere momenten, daar een vaste tijd per week voor ingepland. De kinderen hebben een mapje in hun la waarin zij  kunnen noteren waar ze aan gaan werken.

Ook thuis kunnen zij hier aandacht aan besteden. Enkele handige sites vindt u hieronder.

Wij raden sterk aan om, wanneer bij uw kind, de tafels niet volledig geautomatiseerd zijn hier vooral veel mee te oefenen. Zij hebben dit bij veel onderdelen van rekenen in groep 7 nodig.

Handige oefensites:

U ontvangt hier nog een inlogcode voor.