Groep 8

/Groep 8
Groep 82021-09-10T17:41:43+00:00

algemene informatie groep 8

Bewegingsonderwijs
Groep 8 heeft op dinsdagmiddag gymnastiek van juf Mariska.  Deze middag gaan we met de fiets naar de gymzaal op de boulevard. Om 12.55 uur staan de leerlingen met hun fiets voor de school. Mocht uw kind vanuit de middagpauze vanuit huis naar de gym vertrekken, wil ik u vragen om via de mail (mariska.van.haften@lpsnet.nl) mij hiervan op de hoogte te brengen.
Mocht uw kind te laat zijn, volgt hij/zij onderwijs in een andere klas.

In de schoolgids staat dat groep 8 ook donderdagmiddag gymnastiek heeft. Echter hebben we op   school een vakdocent die enkel in de ochtend lesgeeft. We vinden het belangrijk dat groep 8 ook les krijgt van een vakdocent en daarom gaan wij donderdagochtend gymmen. We gaan dan met de bus naar de gymzaal.

Bijzondere zaken
Mocht er iets gebeuren waardoor uw kind geen zin heeft om ´s morgens naar school te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de leerkracht. Wij kunnen dan sneller inspringen op de situatie en een mogelijke escalatie of een vervelende tijd voorkomen.

Leerlingvolgsysteem/ CITO
Jaarlijks maken alle leerlingen een aantal toetsen voor lezen, taal, spelling en rekenen. Al deze gegevens worden in een overzicht geplaatst. De leerkracht van groep 8 stelt samen met de leerkrachten van groep 7 en de directie een schooladvies op. Wij gebruiken daarbij de CITO gegevens van groep 6, 7 en 8. Dit geldt ook voor de rapportcijfers. Een andere belangrijke pijler is de werkhouding van uw kind. Eind november/begin december vinden de voortgangsgesprekken plaats. Hierin zal het voorlopig advies met u en uw kind besproken worden.

In januari vinden de Midden 8 toetsen van CITO plaats. Woensdag 23 februari ontvangt iedereen zijn definitieve schooladvies. Als laatst volgt er in april de eindtoets. Ook deze uitslag gaat naar de nieuwe middelbare school.

Er volgt te zijner tijd informatie over de gang van zaken rondom de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Ouderbetrokkenheid
Dit jaar zullen er een aantal gesprekken plaatsvinden met u en uw kind. Tijdens deze gesprekken zal het vooral gaan over hoe het met uw kind gaat (in de klas) en welke doelen we samen nog willen behalen.

Huiswerk
De leerlingen in groep 8 krijgen meer huis- en leerwerk mee dan in groep 7. Zo bereiden we de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. We bouwen de hoeveelheid langzaam op, zodat de leerlingen stap voor stap leren om hun huiswerk te plannen. Op school begeleiden we de leerlingen met het noteren in de agenda en laten we ze nadenken wanneer ze gaan leren of maken. Uw kind heeft u nodig om dit te controleren en te begeleiden in het leren/maken van het huiswerk. Uw kind is aan het leren om te leren en te plannen, we verwachten nog niet dat dit perfect verloopt. Wanneer de schooladviezen zijn gegeven, kan het zijn dat de hoeveelheid huiswerk wordt aangepast naar niveau. Van een VWO student mag meer verwacht worden dan van een VMBO student.

De leerlingen hebben een papieren agenda nodig waarin ze het huiswerk, de toetsen en de activiteiten noteren.

Huiswerk opbouw:

  • Maandag taal / woordenschat
  • Woensdag spelling
  • Donderdag rekenen

Daarnaast komt het leerwerk van de wereld oriënterende vakken erbij, Engels en werkstukken, boekverslagen etc.

Mocht het werken / leren thuis om een of andere reden niet lukken of u of uw kind loopt ergens tegenaan, laat het ons weten.

Devices
Leerlingen zijn vrij om hun telefoon of tablet mee te nemen naar school. Op teken van de leerkracht mogen ze deze in de les gebruiken. Op een aantal dagen vraagt de leerkracht om een device mee te nemen voor een speciale les. Als de leerkracht vraagt om een device mee te nemen kunt u dit terug vinden in de agenda van uw kind. De leerkracht biedt een plaats aan waar de devices bewaard kunnen worden. Het meenemen van een device is nooit verplicht en op eigen risico.

USB-stick
Uw kind heeft een USB-stick gekregen van school. Er zijn een aantal kinderen die de school USB-stick kwijt geraakt zijn. Wij willen deze kinderen vragen om een andere USB-stick mee te nemen, zodat zij hun werk op kunnen slaan.