Groep 8B

/Groep 8B
Groep 8B2020-09-18T17:56:35+00:00

Informatie groep 8

U hebt de schoolgids digitaal ontvangen, daar staat veel algemene informatie in. In dit document leest u nog wat specifieke informatie die betrekking hebben op groep 8.

Bewegingsonderwijs
Groep 8a heeft op dinsdagochtend en donderdagmiddag gym. Op donderdagmiddag gaan we met de fiets naar de gymzaal op de boulevard. Om 12.55 uur staan de leerlingen met hun fiets voor de school. Mocht uw kind vanuit de middagpauze vanuit huis naar de gym vertrekken, wil ik u vragen om via de mail (michelle.van.hoek@lpsnet.nl) mij hiervan op de hoogte te brengen.
Mocht uw kind te laat zijn, volgt hij/zij onderwijs in een andere klas.

Groep 8b heeft dinsdagmiddag gym. Meester Timothy geeft deze les. Wij gaan met de fiets naar de gymzaal op de boulevard. Om 12.55 uur staan de leerlingen met hun fiets voor de school. Mocht uw kind vanuit de middagpauze vanuit huis naar de gym vertrekken, willen wij hiervan een ondertekend briefje ontvangen.  Donderdagochtend hebben wij gym van juf Marion. Om 08.25 uur vertrekt de bus.

Bijzondere zaken
Mocht er iets gebeuren waardoor uw kind geen zin heeft om ´s morgens naar school te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de leerkracht. Wij kunnen dan sneller inspringen op de situatie en een mogelijke escalatie of een vervelende tijd voorkomen.

Leerlingvolgsysteem/ CITO
Jaarlijks maken alle leerlingen een aantal toetsen voor lezen, taal, spelling en rekenen. Doordat er eind groep 7 geen toetsen zijn afgenomen, maken wij halverwege september (week 38 en 39) cito M7 rekenen en begrijpend lezen
Al deze gegevens worden in een overzicht geplaatst. De leerkrachten van groep 8 stellen samen met de leerkrachten van groep 7 en de directie een schooladvies op. Wij gebruiken daarbij de CITO gegevens van groep 6, 7 en 8. Dit geldt ook voor de rapportcijfers. Deze gegevens worden tijdens het voorlopig adviesgesprek in december met u en uw kind besproken.
Daarnaast nemen we in november de IEP LVS -test af. Ook deze gegevens ondersteunen het schooladvies. Een andere belangrijke pijler is de werkhouding van uw kind.
Na het definitieve advies eind januari / begin februari volgt de eindtoets in april. Ook die uitslag gaat naar de nieuwe middelbare school.

Ouderbetrokkenheid
Dit jaar zullen er een aantal gesprekken plaatsvinden met u en uw kind. Tijdens deze gesprekken zal het vooral gaan over hoe het met uw kind gaat (in de klas) en welke doelen we samen nog willen behalen.

Dinsdagavond 3 november is er een informatieavond over de gang van zaken rondom de overgang naar het voortgezet onderwijs. De uitnodiging hiervoor volgt ter zijner tijd via Social Schools.

Huiswerk
De leerlingen in groep 8 krijgen meer huis- en leerwerk mee dan in groep 7. Zo bereiden we de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. We bouwen de hoeveelheid langzaam op, zodat de leerlingen stap voor stap leren om hun huiswerk te plannen. Op school begeleiden we de leerlingen met het noteren in de agenda en laten we ze nadenken wanneer ze gaan leren of maken. Uw kind heeft u nodig om dit te controleren en te begeleiden in het leren/maken van het huiswerk. Uw kind is aan het leren om te leren en te plannen, we verwachten nog niet dat dit perfect verloopt. Wanneer de adviezen zijn gegeven, kan het zijn dat de hoeveelheid huiswerk wordt aangepast naar niveau. Van een VWO student wordt straks meer verwacht dan van een VMBO student.

De leerlingen hebben een agenda nodig waarin ze het huiswerk, de toetsen en de activiteiten noteren.

Huiswerk opbouw:

  • Maandag taal
  • Woensdag spelling / woordenschat
  • Vrijdag rekenen

Daarnaast komt het leerwerk van de wereld oriënterende vakken erbij, Engels en werkstukken, boekverslagen etc.

Mocht het thuis werken / leren om een of andere reden niet lukken of u of uw kind loopt ergens tegenaan, laat het ons weten.

Devices
Leerlingen zijn vrij om hun telefoon of tablet mee te nemen naar school. Op teken van de leerkracht mogen ze deze in de les gebruiken. Op een aantal dagen vraagt de leerkracht om een device mee te nemen voor een speciale les. Als de leerkracht vraagt om een device mee te nemen kunt u dit terug vinden in de agenda van uw kind. De leerkracht biedt een plaats aan waar de devices bewaard kunnen worden. Het meenemen van een device is nooit verplicht en op eigen risico.

USB-stick
Uw kind heeft een USB-stick gekregen van school. Er zijn een aantal kinderen die de school USB-stick kwijt geraakt zijn. Wij willen deze kinderen vragen om een andere USB-stick mee te nemen, zodat zij hun werk op kunnen slaan.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons altijd bereiken via de mail.

Met vriendelijke groet,

Michelle van Hoek
Mariska van Haften
Timothy Hylkema
Renate van Loon